Postać kanoniczna funkcji kwadratowej.

W wyniku przesunięcia równoległego wykresu funkcji h(x)=ax^2 (a różne od 0) o wektor u=[p,q] dostajemy wykres funkcji f(x)=a(x-p)^2+q. Taką postać nazywamy postacią kanoniczną funkcji kwadratowej. Uwagi: 1. Wykresem funkcji kwadratowej f(x)=a(x-p)^2+q (a różne od 0) jest parabola. 2. Wierzchołkiem paraboli jest W(p,q). 3. Jeżeli a < 0, to ramiona paraboli skierowane są do dołu. 4. Jeżeli a > 0, to ramiona paraboli skierowane są do góry.