Največji skupni delitelj (D)

Avtor:
Hana
S katerimi največjimi kvadratnimi ploščicami lahko tlakuješ pod sobe 14x16 m^2, ne da bi odrezal niti ene ploščice? V pomoč ti priskoči največji skupni delitelj (D). Kaj je D in kako ga grafično prikažemo? Lahko prikažeš največji skupni delitelj (D) dveh števil a in b tako, da narišeš pravokotnik s stranicama a in b (naj bo a>b). - V pravokotnik včrtaj vse kvadrate z osnovnico b (manjša od dveh stranic). - Ostane ti pravokotnik z osnovnicama b in r (r<b). Ponovi prejšnji postopek dokler ne prekriješ začetni pravokotnik samo s kvadrati. Največji skupni delitelj (D) je osnovnica najmanjšega kvadrata. Opisani postopek je Evklidov algoritem D(a,b): 1) deli a z b in označi z r ostanek; 2) če je ostanek 0 potem je D=b : STOP; 3) drugače zamenjaj a z b in b z r in vrni se k točki 1).
In če je število a večkratnik števila b?