Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Da li za dijeljenje vrijede komutativnost i asocijativnost?

Istraži kako razlomak dijelimo prirodnim brojem. Klikom na "Zamjena mjesta" istraži je li dijeljenje komutativno. Rezultat dijeljenja provjeri klikom na crveno obojeni brojevni izraz. Uzastopnim klikom se prikazuje / skriva rezultat dijeljenja.
Mijenjaj položaj zagrada pomicanjem crvenih točaka i istraži je li dijeljenje asocijativno. Mijenjaj vrijednost brojeva u brojevnom izrazu pomicanjem klizača.