Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Helling- en startgetal

Versleep de waarden van en , kijk wat er met de formule gebeurt en wat er met de grafiek gebeurt. Je kan roostervakjes aan- of uitzetten met de knop 'roostervakjes' en je kan een toelichting bij het helling- en startgetal aanvinken.