Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Razdioba slova u tekstu

Ovaj 'apletić' može pobrojiti broj pojedinih slova u tekstu, prikazati njihov broj tablično i dijagramom prikazati relativnu frekvenciju pojedinog slova. Možete umetnuti neki svoj tekst umjesto danog. Desni klik na dani tekst otvara skočni izbornik. Odaberite Uređivanje i upišite svoj tekst ili ga jednostavno zalijepite tipkovničkom kraticom Ctrl+V.