area of circles

Зохиогч:
Navchaa
Сэдэв(үүд):
Circle

Будагдсан хагас дугуйн цаана хаагдсан хоёр өнцгийг ил гаргаж давхаргыг солих

Геогебра үзүүлэнгээ зураг болгон гаргах

Зураг гаргахад өргөтгөл нь тодорхойгүй file гэсэн файл үүссэн тохиолдолд гар тохиргоогоор нэрийг *.png эсвэл *.jpg болгон өөрчилж болно.

Зураг гаргах