Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Construcció circumferència

Llisca el punt P i observa.
  • Quina propietat complixen tots els punts pels quals passa P?
  • Quin tipus de corba descriurà P en el seu moviment? Comprova-ho: activa el traç de P.
  • Quines són les coordenades del punt C? I la mesura de r?
  • Què compliran les coordenades (x,y) del punt P?