Eigenschappen trapezium

Topic:
Trapezium

1) Maak de som van de hoeken van E en D maar ook van G en F. Wat valt je op? Hoe komt dit? Denk aan evenwijdige rechten met een snijlijn. Schuif nu met de groene punten en kijk of dit altijd zo is.

De hoeken D en E zijn supplementair omdat ze

Tick all that apply

De diagonalen zijn

Tick all that apply