Beräkningar hos likformiga trianglar

1. Följ instruktionerna i fönstret. 2. Kontrollera därefter dina svar. 3. Bocka av checkboxarna och sätt igång animeringen igen. 4. Spegla den röda triangeln. 5. Upprepa punkterna 1-4 ovan till dess du behärskar beräkningar i likformiga trianglar.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB