Broj dijagonala u mnogokutu - vježbalica

Prikazan je zadatak koji kaže koliko stranica ima neki mnogokut. Klikom na gumb Novi zadatak pojavi se novi zadatak. Vaš je zadatak izračunati koliko ta mnogokut ima dijagonala i rješenje upisati u tekstualno polje Broj dijagonala. Ako ste dobro izračunali, pojavit će se sličica podignutog palca. Točno ste riješili. Bravo! Ako niste dobro izračunali, neće se pojaviti sličica podignutog palca. Pokušajte ponovno.