วงกลม 1 หน่วย (unitcircle)

วงกลม 1 หน่วย ใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องกราฟตรีโกณมิติ ให้รู้ที่มาของกราฟของฟังชัน ไซน์ และ ฟังก์ชัน โคไซน์