Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Inequacions. Les més senzilles.

En aquest applet pots mirar quines són les solucions de les inequacions més senzilles, del tipus x>a o x>a. Pots moure el punt sobre la recta i veure que si canviem les desigualtats canvien les solucions i com es modifiquen si són obertes o tancades.