Coordenades dinàmiques d'un punt. Colors associats

Coordenades dinàmiques d'un punt i colors associats. \fbox{(\textcolor{990099}{ " + a + " },\textcolor{009999}{" + b +" } })} Abans s'usava el comandament \fgcolor{} Basat en un vídeo disponible a http://www.youtube.com/watch?v=_CcWJDyU__Y Per a situar el punts lliscants i de la longitud desitjada, i gràcies al Jordi Font: 1.- Crea el punt lliscant. 2.- Desplaça'l fins al lloc on vulguis que comenci el punt lliscant. 3.- Botó dret sobre el punt lliscant. 4.- Apareixen moltes pestanyes: "Bàsic", "Punt lliscant", "Color", "Estil", "Posició", "Avançat", ... 5.- Ves a "Posició". 6.- Desactiva "Posició absoluta en pantalla". 7.- Ves a "Punt lliscant" 8.- Allà has de: a) Marcar l'interval mínim i màxim (per exemple, -5 i 5) b) Amplada 10 (la mesura va amb unitats i no amb píxels) 9.- Cal que en la pestanya de "Punt lliscant" estigui activat "fixat"