Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Onderlinge ligging van rechten (deel 3)

Teken op de piramide 2 rechten die elkaar snijden. Teken eveneens 2 rechten die elkaar kruisen. Is het mogelijk om 2 rechten op de piramide te tekenen die evenwijdig lopen?
Tik op het laatste icoontje bovenaan en kies voor roteer 3D-tekenvenster. Zo kan je dan de piramide in andere posities plaatsen en beter nagaan of je getekende rechten inderdaad elkaar snijden (kruisen).