Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Przesunięcie funkcji kwadratowej o wektor

Program pozwala obserwować efekt przesunięcia funkcji o wektor. W polu f(x)= wpisujemy funkcję, na wykresie widzimy jak wygląda ta funkcja oraz funkcja przesunięta o dany wektor Przy pomocy suwaków p i q możemy zmieniać wektor przesunięcia. Jeżeli włączymy przycisk pokaż wektor przesunięcia na wykresie, to dodatkowy suwakiem możemy sprawdzić, że funkcje są przesunięte o dany wektor.