Teorema cosinusului ... într-un sistem de axe de coordonate

Observă configurația, deplasează punctele B și C.

Explică de ce coordonatele lui B sunt acosC, respectiv asinC.

Folosește configurația din aplicația Geogebra pentru a demonstra Teorema cosinusului. Explică, mai jos, ideea demonstrației.