Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Pravidelný dvanáctistěn

Pravidelný dvanáctistěn (dodekaedr) je platónské těleso, jehož stěny tvoří 12 stejných pravidelných pětiúhelníků. Má 20 vrcholů a 30 hran. Rozvinutý plášť dvanáctistěnu. Červená čára označuje hrany, na kterých musí být chlopně, aby bylo možné slepit model dvanáctistěnu. Rozvinutí pláště do roviny pětiúhelníku "pentagon" změníte posuvníkem "rozvinutí". Ověřte Eulerův vztah a vzorce pro objem V a povrch S dodekaedru o délce hrany a. ,
Příkaz Síť mnohostěnu Toolbar Imagemá jediný povinný parametr - jméno mnohostěnu. Dalšími parametry můžete ovlivnit míru rozvinutí v intervalu (0,1) a rovinu rozvinutí, přidat můžete i hrany střihu. Sit(Dodekaedr, rozvinuti, pentagon, hranaHM, hranaAJ). Podrobný návod pro sestrojení sítě krychle zde.