Leg med trekant.

Det er meningen arbejdet med dette arbejdskort, at eleven bliver mere fortrolig med trekanter ligeledes forsøge sig med at 'bygge' figurer med trekanter. Fx at to ligesidede trekanter kan sættes sammen til et kvadrat. Spørgsmålene stilles tilpas åbne, så at eleven kan opdage hvordan nogle figurer indeholder andre figurer. Det er også målet at eleven skal prøve at være kreativ med geometri.

Ved hjælp af vinklerne, prøv da at; - danne en retvinklet tekant. - danne en ligebenet trekant. - danne en ligesiddet trekant. Prøv nu at bygge firkanter med retvinklede trekanter. Hvor mange forskellige firkanter kan du lave? (Rektangel? Kvadrat? Parallelogram måske?) Nu har du bygget firkanter, men kan du bygge andre figurer end firkanter? Prøv at; - danne en sekskant. - danne ottekant. Kan du bygge en stjerne? (Tip: Prøv at starte med en firkant i midten og byg videre med trekanter på siderne.) Prøv at bygge andre motiver. Hvad kan du finde på?