Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Eulerjeva premica

Središče trikotniku očrtane krožnice, težišče in višinska točka so ene izmed znamenitih točk trikotnika. Zanimivo je, da so točke kolinearne, kar pomeni, da ležijo na isti premici. Velja pa tudi razmerje ST : SV = 1 : 3.