Západní okno č.2

Kostel sv. Martina ve zdi - západ

Kostel sv. Martina ve zdi - západ

Okno č.2

Okno č.2

Detail kružby po srovnání linií

Detail kružby po srovnání linií

Poznámka

Toto okno je detailněji zpracováno zde, ale vychází ze základního oblouku a je to asi blbě! http://15122.fa.cvut.cz/projekty/grant01/kruzby/martin.htm

Nezdařilý pokus o rekonstrukci - vychází ze základního oblouku

Druhý pokus o rekonstrukci - snad již OK - DCE = snížený oblouk (R = 2/3 DE)