c = -0.39054 - 0.58679i

Dit punt ligt op de rand van de cardioïde. De iteratie van zulke randpunten vormt een zgn. Siegel disk.
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Welke vorm heeft de baan van de iteratie?
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Experimenteer met waarden centraal, dichter bij de begrenzing en buiten de juliaverzameling.
This point lies on the edge of the cardioid. The iteration of such points forms a so called Siegel disk.
  • Drag the slider and explore the iteration if the blue complex number.
  • Describe the shape of the orbit.
  • Drag the blue starting point en see how the orbit changes. Experiment with values lying central, near to the border of and outside the julia-set.