Зүй тогтлыг ажиглан тоог нөхөөрэй

Зохиогч:
Navchaa, Daniel Mentrard

Заавар

"Шинэ галт тэрэг" товчлуурыг дарвал шинэ дараалал үүснэ. Түвшинг солибол хоёр болон гурван оронтой тоон дараалал үүснэ. Хэлийг сольж Монгол, Англи хэл дээр үзүүлэнг ашиглаарай.