Elipse

Treball de recerca - Corbes matemàtiques a la Segarra.

Information: Elipse