Egenskaper hos andragradsfunktioner

En applet som låter en undersöka egenskaperna hos andragradsfunktioner.

Framför er ser ni en andragradsfunktion på den allmänna formen ax^2+bx+c. Undersök och formulera vad de tre koefficienterna a, b och c har för egenskaper genom att ändra deras värden m.h.a. dess glidare.