Matrix 2 - Meetkunde - 18 d

Als twee overeenkomstige hoeken, gevormd door twee rechten een een snijlijn gelijk zijn, dan zijn deze twee rechten evenwijdig.