Геометрична крива - парабола

Author:
Mихов
Чертане на геометричната крива " Парабола" с помощта на фокус и директриса. Това е много рационален метод за изучаване свойствата на параболата, който ( за съжаление ) не се изучава и прилага в българското училище!