Eigenschappen van rechten

Opdracht 1:

Teken, indien mogelijk, door punt P een rechte b evenwijdig met rechte a. Beantwoord de vraag onder het werkblad.

Hoeveel rechten kun je door punt P tekenen die evenwijdig zijn met rechte a? Duid het juiste antwoord aan.

Vink alles aan wat van toepassing is

Opdracht 2:

Teken a//b en a//c. Beantwoord de vraag onder het werkblad.

Wat is de onderlinge ligging van de rechten b en c? Duid het juiste antwoord aan.

Vink alles aan wat van toepassing is

Opdracht 3:

Teken a//b en c snijdt a. Beantwoord de vraag onder het werkblad.

Wat is de onderlinge ligging van de rechten b en c? Duid het juiste antwoord aan.

Vink alles aan wat van toepassing is

Opdracht 4:

Teken, indien mogelijk, door punt A een rechte f loodrecht op de rechte g. Beantwoord de vraag onder het werkblad.

Hoeveel rechten kun je door punt A tekenen die loodrecht staan op rechte g? Duid het juiste antwoord aan.

Vink alles aan wat van toepassing is

Opdracht 5:

Teken f//g en fh. Beantwoord de vraag onder het werkblad.

Wat is de onderlinge ligging van de rechten g en h? Duid het best passende antwoord aan.

Vink alles aan wat van toepassing is

Opdracht 6:

Teken fg en fh. Beantwoord de vraag onder het werkblad.

Wat is de onderlinge ligging van de rechten g en h? Duid het best passende antwoord aan.

Vink alles aan wat van toepassing is