Αντιγραφή του Reflected beam at ellipse

Topic:
Ellipse
Ελληνικά Πατήστε το κουμπί "εκπομπή δέσμης ακτίνων" και παρατηρήστε την κίνηση των ακτίνων. Ρυθμίστε τους δρομείς για να αλλάξετε την έλλειψη (a και b) ή το πλήθος των ακτίνων (n). Έπειτα, απαντήστε στα ερωτήματα στο τέλος. English Press the button "εκπομπή δέσμης ακτίνων" and watch how the the rays move. Adjust scrollers a and b to control the shape of ellipse, and n for the number of rays. Then, answer the questions at the bottom of the page
Ερωτήσεις 1. Η κίνηση κάθε ακτίνας χωρίζεται σε στάδιο "εκπομπής" και "ανάκλασης". Είναι ίδιος ο χρόνος εκπομπής για όλες τις ακτίνες; Είναι ίδιος ο χρόνος ανάκλασης για όλες τις ακτίνες; 2. Παρατήρησε ότι οι ακτίνες συγκεντρώνονται όλες ταυτόχρονα στην 2η εστία της έλλειψης (εντόπισε τον κύκλο που "κλείνει"). Γιατί συμβαίνει αυτό; 3. Αν εκπέμπονταν ηχητικά κύματα από την αριστερή εστία, θα εμφανιζόταν ηχώς κατά την ανάκλασή τους στην 2η εστία; Questions 1. Do all rays take the same amount of time to reach the ellipse? Do all rays take the same amount of time to reflect from ellipse to the second focus? 2. Notice that all rays consintrate at the second focus simultanously. Why does this happen? 3. If a sound wave was produced at the first focus would it be echo phenomenon at the second focus?