Promille

Forfatter
cals, LINE
På figuren ses to grafer, der begge illustrerer udviklingen i promille henover tid. På x-aksen ses antal timer siden genstandene er indtaget og på y-aksen ses promillen. Den blå graf viser udviklingen for mænd, mens den røde graf viser udviklingen for kvinder. Se på figuren og besvar spørgsmålene nedenfor.
Hvis du er mand, så se på den blå graf, der illustrerer udviklingen for mænd (Fjern fluebenet ved "Udvikling i promille for kvinder", "kvinde" og "mand"). Hvis du er kvinde, så se på den røde graf, der illustrerer udviklingen for kvinder (Fjern fluebenet ved "Udvikling i promille for mænd", "kvinde" og "mand"). Vælg de rigtige farver nedenfor. 1. Sæt vægten til 90 kg eller 90 kg og antallet af genstande til 15 eller 9. Hvor meget falder promillen i løbet af 10 timer? Hvor meget falder den så i løbet af én time? 2. Sæt flueben ved "mand" eller "kvinde". Kan du bruge forskriften til at vurdere dit resultat fra spørgsmål 1? 3. Hvor lang tid går der førend vedkommende kan køre bil? 4. Prøv at ændre på antallet af genstande. Hvad sker der med grafen? 5. Sæt antallet af genstande til 5. Prøv at ændre på vægten. Hvad sker der med grafen? Du skal nu sammenligne udviklingen for mænd og kvinder (Sæt flueben i alle bokse). 6. Sæt vægten og antallet af genstande til det samme for både mænd og kvinder. Hvilken forskel er der på de to grafer? Kan du se den samme forskel i forskrifterne?