Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Оштри и тупи углови

Оштар угао

За углове чија је мера мања од 90 кажемо да су оштри.