Funkcja liniowa - równanie kierunkowe

Materiał demonstrujący zachowanie się równania kierunkowego prostej, przy zmianie wartości współczynnika kierunkowego i wyrazu wolnego. Spróbuj sam: Poruszaj suwakami z wartościami [i]a[/i] i [i]b[/i] i obserwuj zachowanie się prostej.

[list] [*] Kiedy funkcja rośnie, a kiedy maleje? [*] Kiedy funkcja nie posiada miejsca zerowego? [*] Ile funkcja będzie miała miejsc zerowych, gdy oba parametry będą równe 0? [*] Jaki jest związek parametru [i]b[/i] z punktem przecięcia wykresu z osią Y? [*] Czy jesteś w stanie tak ustawić parametry [i]a[/i] i [i]b[/i], aby wykres funkcji był prostopadły do osi X? [/list]

Prostopadłość prostych

Demonstracja relacji między dwoma prostymi, przy zmianie ich współczynników kierunkowych i wyrazów wolnych. Manipuluj tymi parametrami tak, aby uzyskać proste prostopadłe. Zwróć uwagę na to jak zachowuje się iloczyn współczynników kierunkowych tych prostych, szczególnie w momencie gdy są one prostopadłe.

[list] [*] Czy prostopadłość prostych zależy od współczynnika kierunkowego? [*] Czy prostopadłość prostych zależy od wyrazu wolnego? [*] Czy dla każdej prostej opisanej wzorem [math]y=ax+b[/math] jesteśmy w stanie dopasować prostą prostopadłą, która również jest opisana równaniem kierunkowym? [*] Jaka musi być wartość współczynnika kierunkowego jednej prostej, jeżeli dla drugiej jest to 2? [/list]

Równanie ogólne prostej a wektor prostopadły do niej

Demonstracja relacji między postacią ogólną równania prostej, a wektorem prostopadłym do tej prostej. Poruszaj suwakami z wartościami [i]A[/i],[i]B[/i] i [i]C[/i] i obserwuj zachowanie się prostej oraz wektora PQ.

[list] [*] Ustaw parametry tak, aby rysunek przedstawiał prostą [math]2x+3y=0[/math]. Co możesz powiedzieć o wektorze [math]\vec{PQ}[/math]? [*] Manewruj tak parametrami prostej, aby uzyskać wektor [math]\vec{PQ}=[-3,2][/math]. [*] Jaki jest związek współrzędnych wektora [math]\vec{PQ}[/math] z parametrami równania ogólnego prostej? [/list]

Kiedy instalacja gazowa się zwróci?

Zmieniaj wartości spalania, przejeżdżane rocznie kilometry, koszt instalacji gazu w samochodzie oraz ceny paliw, a jako rezultat otrzymasz wykresy ponoszonych kosztów w ujęciu rocznym. Na niebiesko zostanie oznaczony przedział, od którego koszty jazdy na gazie staną się niższe niż na benzynie.

[list] [*] Dla ceny benzyny 5,60 zł i ceny gazu 2,70 zł oraz instalacji gazu kosztującej 2 500 zł, ustaw pozostałe parametry tak, by koszt instalacji gazu zwrócił się po jednym roku. [/list]

Information