62-11 Površina trokuta

Istraži kako računamo površinu trokuta.