Vzájemná poloha dvou kružnic

Autor:
mrtvyf
Nejdříve si vyzkoušej nastavit poloměry a vzdálenost středů kružnic v růžovém obdélníku. Sleduj jak se mění počet průsečíků. Podle těchto průsečíků pak rozlišujeme polohy dvou kružnic.
Pokud sis vyzkoušel manuálně nastavit. Pro zopakování si můžeš tlačítky ve spod obrazovky jednotlivé polohy připomenout. Je jich celkem 6.