Espiral d'Arquimedes

Treball de recerca - Corbes matemàtiques a la Segarra

Information: Espiral d'Arquimedes