Векторуудыг нэмэх (2D)

Зохиогч:
Navchaa
Сэдэв(үүд):
Алгебр

Векторуудын эхлэл төгсгөлийн цэгүүд болон векторыг зөөж өөрчилж нийлбэр векторыг ажиглаарай.