Epitrochoïde

Verken de vorm van de kromme voor volgende combinaties van parameterwaarden:
a = 3b = 1 en d = 0.5
a = 3b = 1 en d = 1.5
a = 3.2 b = 1 en d = 2
Net zoals bij een epicycloïde laten we een cirkel met als straal r2 rond een cirkel met als straal r1 draaien. Maar we volgen nu de baan van een meedraaiend punt dat op een afstand d van het middelpunt van de ronddraaiende cirkel ligt. Hierbij kan d zowel groter, gelijk als kleiner zijn dan r2. Experimenteer met de verhoudingen en verken o.a. de combinaties
a = 3b = 1 en d = 0.5
a = 3b = 1 en d = 1.5
a = 3.2 b = 1 en d = 2