Geomeetrilised kujundid. Sümmeetria.

Geomeetrilised kujundid. Sümmeetria.

Tööjuhend. 1. Kas antud kujund on sümmeetriline? Joonesta kujundile sümmeetriatelg (sirge), mõned punktid ja peegelda punkte sirgest. 2. Leia jooniselt vähemalt üks kolmnurk, ristkülik ja poolring. Kanna need joonisele. 3. Mõõda joonestatud kolmnurga ja ristküliku nurgad. Leia kolmnurga ja ristküliku nurkade summa. 4. Leia jooniselt leitud kujundite pindala.