Título para compartir en Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Hexágono irregular convexo : 2ª familia.

Partimos dun triángulo. A cada un dos seus lados adosámoslle un triángulo equilátero. Determinamos o baricentro de cada un dos tres triángulos equiláteros, O, M, N. Os vértices do hexágono son os tres vértices do triángulo de partida e os baricentros. A teselación irregular hexagonal está realizada por rotación, mediante secuencias, usando como centros de xiro O, M e N e ángulo 120. Podes mover os vértices do triángulo, puntos amarelos, para ver outras teselacións.