Konstruktion - Fra de afsluttende prøver

Der er en del af opgaverne fra FP9 og FP10, der kan justeres til at handle om 3d. Det tilfører endnu et element til modelleringen, når man arbejde med alle tre dimensioner.  Vis med tegning eller beregning... ________________________________________________________________________________________________ VM fodbolden:
 • Konstruer en VM fodbold med radius 11 cm. Mål rumfanget.
 • Overvej, hvordan bolden kunne konstrueres, hvis rumfanget skulle kunne måles direkte i liter.
________________________________________________________________________________________________ Sukkerroer:
 • Konstruer roekulen med målene herover og find rumfanget.
________________________________________________________________________________________________ Den kinesiske Mur:
 • Lav en konstruktion, hvor du kan undersøge, hvor langt et stykke mur, der skal til, for at få et rumfang på 100. Brug fx en skyder.
 • Lav en konstruktion, hvor man i et inputfelt kan skrive det ønskede rumfang af muren og højden så vil tilpasse sig på baggrund af det input.
________________________________________________________________________________________________ Siloen: Siloen har en diameter på 10 m.
 • Konstruer siloen i 3d og find dens rumfang.
 • Lav en ny silo med samme rumfang men den halve højde
________________________________________________________________________________________________ Gustavs klasselokale: Herunder er to skitser af et klasselokale på Gustavs skole. Ifølge arbejdsmiljøloven skal rumfanget kun beregnes af den del af klasselokalet, der har en loftshøjde på mindst 2,5 m. På skitserne er x det antal meter af klasselokalets bredde, hvor loftshøjden er mindre end 2,5 m.
 • Konstruer i tegneblokken en kopi af skitse 1, men med de rigtige forhold mellem længderne. Det vil være en god idé at konstruere skitsen som to polygoner:
  • En hvor der er mindre end 2,5 m.
  • En hvor der er mere end 2,5 m.
 • Udvid Gustavs klasselokale som prismer.
Undersøg, om Gustavs klasse må være i klasselokalet, når arbejdsmiljølovens krav om et rumfang på mindst 144 m3 skal overholdes. ________________________________________________________________________________________________ Pantheon:
 • Konstruer en rumlig version af kuglen og keglen inde i hinanden (De røde streger).
 • Konstruer Oculus.  Det er nødvendigt at lave noget af konstruktionen i 2d og bruge målene derfra.