richtingsvectoren

Onderwerp:
Meetkunde

richtingsvectoren van een rechte

r is een willekeurige rechte. r0 is een rechte door de oorsprong en evenwijdig met r.
De vectoren  R, PQ, r . R en r . PQ zijn alle richtingsvectoren van zowel r als r0
- Twee richtingsvectoren van eenzelfde rechte zijn op een evenredigheidsfactor na gelijk. - Evenwijdige rechten hebben dezelfde richtingsvectoren.
  →   
- Als P en Q twee punten zijn op eenzelfde rechte, dan is PQ een richtingsvector van deze rechte. 
- De coördinaat van een richtingsvector noemen we een stel richtingsgetallen van een rechte.
  → 
   Een van 0 verschillende vector PQ is een richtingsvector van een rechte r als PQ // r.