Тойргийн урт

Зохиогч:
Уранцэцэг
Тойргийн уртыг хэмжих
Тойргийн уртыг олох дараах тодорхойлолтыг ашиглан та төрөл бүрийн тойргийн уртыг олж болно.