Να υπολογίσετε το εμβαδόν... loizos@enallax.com(gram-)

Information: Να υπολογίσετε το εμβαδόν... loizos@enallax.com(gram-)