Vzdálenost bodu od roviny

Určete vzdálenost bodu V=[5; 7; 7] od roviny ρ = (5; 4; 6). Řešte otočením.