Okrąg opisany na trójkącie, okrąg wpisany w trójkąt

Czy środkiem okręgu opisanego na trójkącie jest punkt przecięcia symetralnych jego boków czy dwusiecznych jego kątów? Czy środkiem okręgu wpisanego w trójkąt jest punkt przecięcia symetralnych jego boków czy dwusiecznych jego kątów?