Els angles del rellotge

Topic:
Angles
Observa que el rellotge dibuixa una circumferència de 360º i marca l'hora en funció de l'angle que formen la minutera i l'agulla de les hores respecte de les 12h. Les dues agulles es formen un angle que varia costantment. Utilitza l'applet per respondre les preguntes de sota.

A quina hora les agulles del rellotge formen exactament un angle de 0º?

A quina hora l'angle entre les agulles serà de 30º?

A quina hora les agulles formen un angle de 60º?

Quan siguin les 6:00, quin angle formaran les agulles del rellotge?