Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

SEV13_5

Simulation för SE V13 uppgift 5. Justera styrkan av dragninskraften (F) och observera vad som händer till vilofriktionskraften. Då vilofriktionen överskrider sitt maximala värde, försvinner den från bilden. Istället börjar rörelsefriktionen verka på lådan, som börjar röra på sig (rörelsen syns inte).