Odhad obsahu kruhu pomocí vepsaného a opsaného čtverce

Poznámka

Je zajímavé, že myšlenka tohoto jednoduchého odhadu obsahu kruhu se dá uplatnit i ve 3D - pro odhad objemu koule pomocí opsaného válce a vepsaného dvojkužele. (Viz aplet https://ggbm.at/gAK6Wnej) Tam ovšem dává aritmetický průměr objemů opsaného válce a vepsaného dvojkužele rovnou přesnou hodnotu objemu koule! Navíc se tato dvě pomocná tělesa dají po drobné úpravě dvojkužele použít k odvození přesného vzorce pro objem koule pomocí Cavalieriho principu! (Viz aplet https://ggbm.at/NpJVjvKE)