Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Algebarski izrazi (6. razred)

Algebra nam je važan alat pri postavljanju, rješavanju ili pojednostavnjivanju problema iz različitih područja. U algebri upotrebljavamo slova za nepoznate veličine, takozvane opće brojeve ili varijable ((xyz). Realne brojeve koji predstavljaju poznate veličine nazivamo konstante (123...). Algebarski izraz je matematički izraz napisan s općim brojevima. 3x + 2y - 5x2

Zadane izraze razvrstaj u odgovarajuće stupce:

Algebarskim izrazom zapiši sljedeće izjave:

a) duplo veći broj: 2a  b) za tri veći broj   c) umnožak sva broja d) kvadrat broja    e) zbroj tri broja    f) kvadrat zbroja dva broja g) tri puta manji broj  h) suprotni broj    i) količnik dva broja

Monom i binom

Monom je najjednostavniji algebarski izraz koji se sastoji konstante i varijable (jedne ili više njih) Npr: 3x, -8y, 7ab, -34abc Binom je zbroj ili razlika dva monoma. Npr: 3x- 2y, 7a+5x, -8m -7