Objętość i pole powierzchni bryły obrotowej

Autor:
Jerzy Mil
Obliczanie objętości i pola powierzchni całkowitej bryły obrotowej o danym przekroju osiowym
Suwak nr - numer zadania Suwak krok: 0 - przekrój osiowy bryły, 1 - rysunek bryły, 2 - opis słowny bryły, 3 - wymiary brył składowych, 4 - metoda obliczenia objętości bryły, 5 - obliczenie objętości bryły, 6 - metoda obliczenia pola powierzchni całkowitej bryły, 7 - obliczenie pola powierzchni całkowitej bryły