Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

ntávolság

Általánosítsunk! A , pontok ntávolsága: . (n = 2 esetén a 2távolság a koordinátageometriában tanult euklideszi távolság.) Egy pont és egy egyenes ntávolsága a pont és egyenesre vonatkozó merőleges vetületének ntávolsága.

a) nellipszis:

Azon pontok halmaza a síkban, melyeknek két adott ponttól mért ntávolságai összege állandó.

b) nhiperbola

Azon pontok halmaza a síkban, melyeknek két adott ponttól mért ntávolságai különbségének abszolút értéke állandó.

c) nparabola:

Azon pontok halmaza a síkban, melyeknek egy adott ponttól és egy adott egyenestől mért ntávolságai egyenlők.